تلویزیون همیشه در خانه‌اش روشن است؛ ولی بیشتر اوقات میلی به تماشایش ندارد. همین‌که برنامه‌ی جالبی شروع می‌شود با هیجان می‌گوید: «فریده اینو ببین»

سر می‌چرخاند. کسی نیست. لبخند همسرش در قاب عکس کنار کاناپه تنهاترش می‌کند.

.

.

.

«تنهایی»

حسن علیزاده

نوشته شده در 12 مهر 1397

تصویر elisabeth allan از مجموعه هنری bull clarence sinclair 1934