وقتی سه سال پیش بهم پیشنهاد یک کار بی دردسر، سریع و پر از پول را داد، چشم بسته قبول کردم. دقیقا یادم هست روی همین نیمکت نشسته بودیم، رضا مارمولک آن طرف، من این طرف، نسیم خنکی هم می آمد.

الان که دوباره بهم پیشنهاد یک کار بی دردسر، سریع و پر از پول را داده، باز هم چشم بسته قبول کردم، روی همان نیمکت نشسته‌ایم، رضا مارمولک آن طرف، من این طرف، نسیم خنکی هم می‌آید، از پشت دیوارهای اِوین!

...

«دو نفر روی یک نیمکت»

حسن علیزاده

نوشته شده در اسفندماه 94

عکس از مجموعه هنری Dick Sanders ، 1946