هزار و یکمین شب هم تمام شد و مَلِک جوان هنوز بیدار مانده بود، شهرزاد نگاهی به ساعت شنی انداخت، برش گرداند، بر بالشتکی تکیه داد و به‌ملایمت گفت: «یکی بود یکی نبود ...»

...

«یکی بود، یکی نبود»

حسن علیزاده

نوشته‌شده در 15 اسفند 1395

عکس از مجموعه هنری Bull Clarence Sinclair