«میگن اونی که داره غرق می‌شه باورش نمی‌شه که داره غرق می‌شه. شروع می‌کنه دست و پا زدن؛ اون‌قدر که خیلی زود خسته می‌شه. آروم آروم میره پایین؛ ولی ته دلش هنوز منتظر دستیه که از بالا بیادو کمکش کنه؛ بکشدش بالا، تا نفس بکشه، تا دوباره زندگی کنه ...»

!این‌ها را با خوشحالی وقتی می‌گفت که دست خیسش در دست عزرائیل بود

.

.

.

«عزرائیل»

حسن علیزاده

عکس از مجموعه هنری

Andrew Burman, British, b.1966