خواب دیدم خانواده‌ام یک‌به‌یک پیش چشمانم غرق می‌شوند و از من کاری ساخته نیست، چشم که باز کردم همان‌ها را دیدم که بر کنار کشتی‌ام گل پرتاب می‌کنند و اشک می‌ریزند، هنوز نمی‌دانم این خواب است یا آن!

.

.

.

«وقتی همه خوابیم»

حسن علیزاده

تقدیم به شهدای نفتکش سانچی